Waarden en normen overdragen

Verbondenheid en dialoog met alle kinderen staan centraal in het samenleven in onze internaten.

Deze verbondenheid biedt de kans om richting en betekenis te geven aan het leven en het leren. De opvoeders helpen elk kind na een teleurstelling weer perspectief te zien. Ze geloven in de groeikansen van elk kind. Internen leren op een gewetensvolle en menswaardige manier omgaan met elkaar en met de wereld rondom hen. Solidariteit, engagement, verantwoordelijkheid krijgen op internaat dan ook een concrete invulling.