Persoonlijke ontplooiing bevorderen

Kinderen en jongeren leren zichzelf beter kennen op allerlei vlakken.

Ze bouwen zelfvertrouwen op en ontwikkelen hun talenten via het activiteitenaanbod in de vrije tijd. Kinderen bloeien open op internaat, omdat er positieve aandacht wordt besteed aan aspecten in hun persoonlijkheid die thuis of op school soms minder uit de verf komen. Door met andere ogen te kijken, krijgen we zo een breder beeld van het kind. Leercoaching is een belangrijke opdracht van het internaat. Opvoeders zorgen voor een rustig studieklimaat en ondersteunen de internen om hun leer- en werkmethode te optimaliseren. Samen met de internen wordt gezocht naar wat zij nodig hebben om tot groei te komen. Indien wenselijk wordt overleg met ouders of school georganiseerd.