Fysieke en emotionele veiligheid bieden

In opvoeding vormt ‘warme duidelijkheid’ het fundament voor een optimale ontwikkeling.

Duidelijkheid en structuur zijn in onze complexe samenleving kostbare elementen. Kinderen en jongeren voelen zich veel beter bij een duidelijke dagindeling waarin een evenwicht is tussen studie en ontspanning. Internen vinden daarnaast ook een luisterend oor bij hun vrienden en bij de opvoeders. Opgroeien is een weg van vallen en opstaan. Op internaat krijgen internen de kans om van fouten te leren. Dit bevordert hun veerkracht om te kunnen omgaan met nieuwe en uitdagende situaties.