Doelen

De opdracht van onderwijsinternaten  

Vanuit een katholiek opvoedingsproject willen onderwijsinternaten bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen. Om dit te realiseren hanteren ze vier pedagogische basisdoelen: